• Korrutamise abivalemite kordamiseks hea interaktiivne lehekülg, mis sisaldab ka vahetu tagasisidega kontrollharjutusi. Olemas tööjuhendid valemite tuletamiseks, näiteid, teste, harjutusülesandeid vastustega. Sobib õpilasele ka iseseisvaks õppimiseks. Autor: Sirje Pihlap.
  • Pöördkehade õppimise ja kordamise juures on väga hea kasutada kujundliku materjalina Jane Albre loodud Geogebra dünaamilisi slaide. Need annavad hea ettekujutuse pöördkehade tekkimisest  jms. Eriti abiks on need nõrgematele õpilastele ruumilise kujutuse loomisel.
  • Geomeetria kordamine põhikoolis. Test 1, Test 2, Test3. Autor: Sirje Pihlap
  • Kordamaks lineaar-, ruut- ja murdvõrrandite lahendamisvõtteid, võib kasutada slaidiesitlust. Autor: Tiina Teder
  • Erinevaid teemasid käsitlev testikeskkond www.thatquiz.org annab võimaluse väga lihtsalt luua teste enesekontrolliks või harjutamiseks. Mitmed erinevad teemad algebrast geomeetriani. Võimalus valida testide raskusastet, seada vastamisele ajapiirang jne.
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s