8. klassi teemad

1. Üksliikmed

  • Õppematerjal üks- ja hulkliikmete õppimiseks, harjutamiseks, lisaks koolitunnile. Sisaldab väljatrükkimiseks mõeldud .doc formaadis harjutusülesannete lehti ja mänge. Autor: SIrje Pihlap.

2. Hulkliikmed

  • Korrutamise abivalemite õppimiseks hea interaktiivne lehekülg, mis sisaldab ka vahetu tagasisidega kontrollharjutusi. Õppematerjal on mõeldud 8. klassi õpilastele korrutamise abivalemite õppimiseks või 9. klassi õpilastele kordamiseks. Sisaldab tööjuhendeid valemite tuletamiseks, näiteid, teste, harjutusülesandeid vastustega. Sobib õpilasele ka iseseisvaks õppimiseks. Autor: Sirje Pihlap.

3. Defineerimine ja tõestamine

  • defineerimise ja tõestamise põhimõisteid aitab meelde jätta ristsõna. Autor: Siivi Jõgi
  • Väga põhjalik ja sisutihe õppematerjal mõistete defineerimise ja teoreemide tõestamise õppimiseks. Mitmekülgne valik erinevaid kontrollharjutusi ja ülesandeid teeb teema läbimise huvitavaks. Seda saab kasutada nii koolis matemaatikatundides kui ka kodus iseseisval õppimisel. Autor: Siivi Jõgi

4. Kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteem

5. Ringjoon ja korrapärane hulknurk

6. Ruutvõrrand

7. Üldiseks kordamiseks

  • Erinevad testid teemade kaupa 8. klassis õpitu kinnistamiseks ja ka kordamiseks. Autor: Piret Paomees
  • Erinevaid teemasid käsitlev testikeskkond www.thatquiz.org annab võimaluse väga lihtsalt luua teste enesekontrolliks või harjutamiseks. Mitmed erinevad teemad algebrast geomeetriani. Võimalus valida testide raskusastet, seada vastamisele ajapiirang jne.
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s