7. klassi teemad

1. Tehted ratsionaalarvudega.

2. Ühe tundmatuga lineaarvõrrand ja lineaarvõrratus.

3. Võrdeline ja pöördvõrdeline seos. Lineaarfunktsioon.

  • Exceli töölehed võrdelise ja pöördvõrdelise seose harjutamiseks. Autor: Sirje Pihlap
  • Sisukas õppematerjal 7. klassi õpilastele funktsioonide õppimiseks. Õppematerjali võib kasutada matemaatikatundides või kodus iseseisvaks õppimiseks. Autor: Sirje Pihlap

4. Rööpkülik. Trapets.

5. TEKSTÜLESANDED

Rohkem kui 140 ülesandest koosnev kogu on mõeldud II kooliastme aritmeetika tekstülesannete lahendusoskuste arendamiseks. Kuna ülesannete juures on enesekontrollivõimalus, siis sobivad need ka õpilastele iseseisvaks tööks. Ülesanded on jagatud teemarühmadesse (nt. küsimuste koostamine, vastuse sõnastamine jne) ja paigutatud lihtsamast keerulisemani. Aitab õpilasel harjutada funktsionaalse lugemise ja teksti mõistmise oskust, arendab tähelepanelikkust. Autorid: Taimi Jürgenstein ja Kersti Varik.

6. Üldiseks kordamiseks

  • sobivad jällegi Allar Veelmaa testid
  • Erinevaid teemasid käsitlev testikeskkond www.thatquiz.org annab võimaluse väga lihtsalt luua teste enesekontrolliks või harjutamiseks. Mitmed erinevad teemad algebrast geomeetriani. Võimalus valida testide raskusastet, seada vastamisele ajapiirang jne.
Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s