Tihti kohtame Internetis skeeme, pilte, videosid ja muud, mida sooviksime oma töös kasutada. Selleks, et seda õigesti teha, peaksime olema kursis autoriõiguste (autori poolt lubatud kasutusõiguste  ja -piirangutega). Väga hea ülevaate Creative Commons litsentsidest annab Ingrid Maadvere järgnevas ettekandes.

Advertisements