Matemaatiliste avaldiste sisestamiseks Wordi dokumenti on väga mugav kasutada Equation Editori edasiarendust Mathtype (http://dessci.com/en/products/MathType/trial.asp). Esialgu saab alla laadida täisversiooni, mis kehtib 30 päeva koos kõigi lisafunktsioonidega. Peale seda, kui prooviperiood läbi saab, jääb Mathtype tööle “kerges (light)” versioonis, millel on samuti olemas väga suur osa praktiliselt kasutatavaid sümboleid.

Mathtype

Kui olete Mathtype´i oma arvutisse installinud, siis Wordi avades tekib nüüd menüüribale uus menüüvalik Mathtype (vt pildil). Menüüst Mathtype saab valida käsu “Insert Inline Equation”, mis avab avaldiste sisestamise akna. Kui aken peale avaldise sisestamist suletakse, siis salvestub avaldis Wordi dokumenti (näide toodud pildil). 

Et aga muuta enimkasutatavate sümbolite sisestamine käepärasemaks ja lihtsamaks, panen siia kirja klaviatuuri kiirklahvid, millega sümboleid ilma menüü ja hiireta kiirelt sisestada.

“Ctrl+H” annab ülaindeksi

“Ctrl+H” annab alaindeks

“Ctrl+)” annab sulud, mis muudavad suurust vastavalt sulgudesisese avaldise suurusele

“Ctrl+F” annab hariliku murru ja paneb kursori lugejasse, tabulaatorklahv (kahe noolega nupp Caps Locki kohal) viib kursori lugejast nimetajasse

“Ctrl+Shift+K seejärel lase need kolm lahti ja vajuta punkti (.)” – see annab punktitaolise korrutusmärgi. (Shift on suurtähe tegemise klahv Caps Locki all).

Kui on vaja matemaatiliste avaldiste vahele kirjutada teksti (mõni sõna, tühik vms), siis tekstirežiimi saab Mathtype´i lülitada “Ctrl+Shift+E” ja tagasi matemaatilisse valemisisestusse saab “Ctrl+Shift+`(ülakoma) “.

“Ctrl+F4” – salvestab kirjutatud matemaatilise avaldise wordi dokumenti ja suleb sisestuse akna.

Advertisements