Tihti soovime tunnis kasutada mõnd õppe- või muud filmi. Enamasti on aga film originaalis pikem kui see osa, mida me tahaksime kasutada. Tihti juhtub ka, et tahaksime näidata mitut lõiku filmist. Loomulikult on võimalik mõnel pleieril ajateljel kursorit nihutada ja siis sobivad lõigud üles otsida, aga see on üsna tüütu, eriti kui neid lõike on rohkem kui kaks. Otsisin võimalust .AVI formaaldis filmi lõikamiseks lihtsal viisil, ilma suuremat programmitundmist nõudmata. Leidsin vabavaralise programmi Avidemux  (allalaadimine: http://fixounet.free.fr/avidemux/download.html). Programmi väljanägemist tutvustavad ekraanipildid on üsna lihtsad. Põhimõte seisnebki selles, et kui oled programmi sees .avi filmi avanud ja mängima pannud, siis saad vaatamise käigus ära märkida lõigud [A .. B] (vastavaid nuppe kasutades). Kui oled sobiva lõigu ära märkinud, mida sooviksid filmist välja lõigata, siis Edit -> Cut ja ongi see äramärgitud lõik filmist ära lõigatud. Kui oled niimoodi kogu ebasobiva materjali filmist eemaldanud, siis salvesta oma uus film File -> Save -> Save Video. Ja failile nimepanemise käigus ära unusta nimele lisada ka faili laiendit “.avi”.  See tõhendab, et kui sa tahad enda filmile nimeks panna “minu film”, siis salvestades tuleb panna faili nimeks “minu film.avi”

Ahjaa, veel see asjaolu, et pole  vaja karta, et programm automaatselt olemasoleva originaalse filmifaili üle salvestab vms. Originaalfilm ei kao kuhugi: ka lõikamise käigus teeb programm filmist koopia ja lõigub koopiat, mitte originaali. Oma lõigutud filmile tuleb muidugi salvestamisel panna teine nimi kui oli originaalfilmil.

Advertisements